Πιστοποίηση ISO 9001

10/06/2011
Η ARTE ASSOS πιστοποιείτε με ISO 9001:2008 από τον Αυστριακό οργανισμό TUV AUSTRIA HELLAS καταδεικνύοντας έτσι τον υψηλό βαθμό ποιότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας και των προϊόντων της.

Επιστροφή