Νέος Μηχανουργικός Εξοπλισμός

15/05/2014

Αγορά καινούργιου μηχανουργικού εξοπλισμού!

  • CNC Router με δυνατότητα κοπής και χάραξης ενιαίου φύλλου 1,7m x 1,5m
  • CNC Τόρνου, τριών αξόνων με αυτόματο τροφοδότη και δυνατότητα επεξεργασίας Ø200mm x 380mm.
Επιστροφή