ΕΣΠΑ 2007-2013 Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων I

13/10/2011
Η ARTE ASSOS λαμβάνει την επιβεβαίωση από το κράτος της συμμετοχής της και στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα.

Επιστροφή